Usluge

ISPITIVANJE I PROCJENA

POSLOVNOG SUSTAVA

Organizacijske klime
Kvalitete usluge
HR funkcija
QA sustava upravljanja
Stresa na radnom mjestu
Motivacije i uzroka demotivacije
Osobnosti (psihoprofil)

 

INTERPERSONALNIH KOMPETENCIJA I POTENCIJALA

Prodajna kompetenost
Uslužna kompetenost
Kompetenost vođenja
Menadžerska kompetenost
Komunikacijska kompetenost
Kompetenost rada u timu
Kompetenost motiviranja
Kompetenost mentoriranja
Kompetentnost treniranja
Pregovaračka kompetentnost
Kompetenost uvjeravanja i inspiriranja
Kompetencija vođenja promjena
Kompetentnost upravljanja sukobima
Kompetentnost upravljanja reklamacijama
Kompetentnost prezentiranja

PERSONALNIH KOMPETENCIJA I POTENCIJALA

Kompetenost upravljanja stresom
Kompetenost upravljanja odnosom
Kompetentnost upravljanja vremenom

RAZVOJ SUSTAVA

RAZVOJ SUSTAVA

Uvođenje timsko uslužne kulture
Uvođenje sustava upravljanja ljudskim potencijalima
Uvođenje kompetencijskog modela
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom

RAZVOJ I USAVRŠAVANJE KOMPETENCIJA I POTENCIJALA

INTERPERSONALNE KOMPETENCIJE

Prodajne kompetencije
Kompetencije pružanja visokokvalitetne usluge
Prodajna kompetencije
Voditeljske kompetencije
Menadžerske kompetencije
Komunikacijske kompetencije
Kompetencije rada u timu
Kompetencije motiviranja
Kompetencije mentoriranja
Kompetencije treniranja
Pregovaračke kompetencije
Kompetencije uvjeravanja i inspiriranja
Kompetencije vođenja promjena
Kompetencije upravljanja sukobima
Kompetencije upravljanja reklamacijama
Kompetencije prezentiranja

PERSONALNE KOMPETENCIJE

Kompetencije samomotiviranja
Kompetencije upravljanja stresom
Kompetencije upravljanja emocijama
Kompetencije upravljanja odnosom
Kompetencije upravljanja vremenom